3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-19345387931
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
197,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3J/信时
货号: 3J218
颜色分类: 0.05厚*5mm宽(很窄)*20米(2卷价) 0.05厚*8mm宽*20米 0.05厚*10mm宽*20米 0.05厚*15mm宽*20米 0.05厚*20mm宽*20米 0.05厚*25mm宽*20米 0.05厚*30mm宽*20米 0.05厚*35mm宽*20米 0.05厚*40mm宽*20米 0.05厚*50mm宽*20米 0.05厚*80mm宽*20米 0.05厚*100mm宽*20米 0.1厚*5mm宽*20米 0.1厚*10mm宽*20米 0.1厚*15mm宽*20米 0.1厚*20mm宽*20米 0.1厚*25mm宽*20米 0.1厚*30mm宽*20米 0.1厚*35mm宽*20米 0.1厚*40mm宽*20米 0.1厚*50mm宽*20米 0.1厚*80mm宽*20米 0.1厚*100mm宽*20米
生产企业: 东莞市信时包装材料有限公司
上市时间: 2021-03-26
3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn 3J dẫn băng hai mặt lá đồng đồng dẫn lá băng dẫn băng che chắn băng nhựa đơn

0965.68.68.11