3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-25398172697
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
211,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3J/信时
货号: 3J2010
胶带类型: 胶带
颜色分类: 5mm宽*20米长(2卷价) 1卷价:10mm宽*20米长 1卷价:15mm宽*20米长 1卷价:20mm宽*20米长 1卷价:25mm宽*20米长 1卷价:30mm宽*20米长 1卷价:40mm宽*20米长 1卷价:50mm宽*20米长 1卷价:60mm宽*20米长 1卷价:100mm宽*20米长 1卷价:300mm宽*20米长 定制规格请联系客服咨询
生产企业: 东莞市信时包装材料有限公司
3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện 3J dẫn băng vải trên cả hai mặt của băng dẫn điện, một đơn băng che chắn nhựa dẫn điện

078.82.83.789