3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ

MÃ SẢN PHẨM: TD-27305216251
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3J/信时
货号: 2310
胶带类型: 双面胶带
颜色分类: 双面胶:0.5厘米宽(很窄)*20米长 双面胶:2.5厘米宽*20米长 双面胶:3厘米宽*20米长 双面胶:2厘米宽*20米长 双面胶:5厘米宽*20米长 双面胶:1.5厘米宽*20米长 双面胶:4.5厘米宽*20米长 双面胶:6厘米宽*20米长 双面胶:8mm宽*20米长 双面胶:4厘米宽*20米长 双面胶:1厘米宽*20米长
生产企业: 东莞市信时包装材料有限公司
3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ 3J dệt trơn vải hai mặt dẫn điện hai mặt băng keo hoặc băng dẫn băng dẫn tín hiệu mặt nạ

0965.68.68.11