băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-632623639827
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
212,000 đ
Phân loại màu:
băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt
băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt
băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt
băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt
băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Chất lỏng B06
Phân loại màu: rộng 4,8 cm * dài 20 mét * dày 0,06 rộng 4,8 cm * dài 50 mét * dày 0,06 rộng 4,8 cm * dài 20 mét * dày 0,1 dày 4,8 cm * dài 50 mét * 0,1 dày 4,8 cm rộng * 20 mét * Độ dày 0,15 các kích thước khác liên hệ với dịch vụ khách hàng
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt băng keo chịu nhiệt Băng nhôm lá thiếc chịu nhiệt độ cao dùng cho TV LCD BGA trồng chip thiếc, tấm chắn điện từ chống nhiễu EMC, băng phóng tĩnh điện băng keo chịu nhiệt cao băng dính cách điện chịu nhiệt

0965.68.68.11