Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm

MÃ SẢN PHẨM: TD-623696173648
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
355,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 宝佳信
货号: BJX0004
颜色分类: 厂家直销 量大优惠联系客服 单导铜0.05MM厚 宽5MM*25米长【10卷价】(比较窄) 单导铜0.05MM厚 宽10MM*25米长【5卷价】 单导铜0.05MM厚 宽12MM*25米长【4卷价】 单导铜0.05MM厚 宽20MM*25米长【3卷价】 单导铜0.05MM厚 宽30MM*25米长【2卷价】 单导铜0.05MM厚 宽50MM*25米长【1卷价】 单导铜0.1MM厚 宽5MM*25米长【10卷价】(比较窄) 单导铜0.1MM厚 宽10MM*25米长【5卷价】 单导铜0.1MM厚 宽12MM*25米长【4卷价】 单导铜0.1MM厚 宽20MM*25米长【3卷价】 单导铜0.1MM厚 宽50MM*25米长【1卷价】 双导铜0.05MM厚 宽5MM*25米长【10卷价】(比较窄) 双导铜0.05MM厚 宽10MM*25米长【5卷价】 双导铜0.05MM厚 宽12MM*25米长【4卷价】 双导铜0.05MM厚 宽20MM*25米长【3卷价】 双导铜0.05MM厚 宽30MM*25米长【2卷价】 双导铜0.05MM厚 宽50MM*25米长【1卷价】 双导铜0.1MM厚 宽5MM*25米长【10卷价】(比较窄) 双导铜0.1MM厚 宽10MM*25米长【5卷价】 双导铜0.1MM厚 宽12MM*25米长【4卷价】 双导铜0.1MM厚 宽20MM*25米长【3卷价】 双导铜0.1MM厚 宽50MM*25米长【1卷价】 双导铜0.1MM厚 宽100MM*25米长【1卷价】
生产企业: 宝佳信
Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm Hướng dẫn đôi bằng đồng lá băng nguyên chất đồng nhiệt độ cao được gia cố bảng mạch điện tử lá chắn bức xạ điện từ tự dính tự dính đơn cuộn giấy bằng đồng 0,05mm-0,065mm-0,08mm-0,1mm

078.82.83.789