Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm

MÃ SẢN PHẨM: TD-39904904369
Free Shipping
199,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: kaptaen
货号: wy-30
颜色分类: 5厘米宽*1米长 1厘米宽*30米长 1.5厘米宽*30米长 2厘米宽*30米长 2.5厘米宽*30米长 3厘米宽*30米长 4厘米宽*30米长 5厘米宽*30米长 6厘米宽*30米长 8厘米宽*30米长 10厘米宽*30米长 0.5厘米宽*50米长 0.8厘米宽*50米长 1厘米宽*50米长 1.5厘米宽*50米长 2厘米宽*50米长 2.5厘米宽*50米长 3厘米宽*50米长 4厘米宽*50米长 5厘米宽*50米长 6厘米宽*50米长 8厘米宽*50米长 10厘米宽*50米长
生产企业: 深圳市旺杨胶带有限公司
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm
Hướng dẫn duy nhất Băng lá đồng Tự nhớt Đồng lá dẫn một mặt Băng keo chịu nhiệt Tín hiệu nhiệt độ cao 0,06mm

0965.68.68.11