Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay

MÃ SẢN PHẨM: TD-614386070626 Đã bán 65
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
227,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dòng công cụ khí nén thương hiệu WYMA / Weima
Mô hình: WM-606
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: Súng thổi bụi 606-1, súng thổi bụi 606-3 [súng thổi bụi dài nhựa 818 [nâng cấp cường lực], súng thổi bụi 812 [nâng cấp], súng thổi bụi WM-09 [mẫu thép] súng thổi bụi ngắn 707-C [phiên bản nhôm] gói ngắn 1: 606-1 + 8*5 ống lò xo 6 mét gói 2: 606-3 + 8*5 ống lò xo 6 mét gói 3: 707-C + 8*5 ống lò xo 6 mét Gói 4: WM-09 + Ống lò xo 8*5 Ống lò xo 6 mét 6 mét [8mm*5mm] Ống lò xo 9 mét [8mm*5mm] Súng thổi bụi 606-1 [3 cái] Súng thổi bụi 606-1 [ 5 gói] Súng thổi bụi 606-3 [3 gói] Súng thổi bụi 606-3 [5 gói] Súng thổi bụi 707-C [3 gói] Súng thổi bụi 707-C [5 gói]
Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay Súng thổi Weimar thương hiệu khí nén cao áp súng thổi bụi xe ô tô bồ hóng thổi xe tải thổi bụi súng bơm súng phun bụi súng dụng cụ khí nén súng hút thổi máy nén khí súng khí nén cầm tay

Customer Reviews

Po *** 3 (Khuyết danh)
03.30
"Rẻ hơn so với cửa hàng thực tế, chất lượng tốt, không khí được thổi ra và hiệu quả loại bỏ bụi rất tốt."
Tôi *** 2 (giấu tên)
2021.05.07
"Không tệ!"
hơn *** 2 (khuyết danh)
2021.07.29
"Một ngày thảnh thơi, cầm chén trà thơm, thưởng thức hương vị bốn mùa, nếm trải sự huy hoàng của cuộc đời. Trong chốc lát, trà đã phai, lòng người như đơn sơ."
m *** 5 (giấu tên)
2021.11.01
"Giao hàng nhanh, chất lượng tốt, rẻ và tốt, đáng để chia sẻ và mua lại"
Ông nội *** ( giấu tên )
2022.03.31
"Tận dụng sự kiện này, đó là một thỏa thuận tốt, giao hàng nhanh, đóng gói tốt, rất tốt, một trải nghiệm mới, khen ngợi, khen ngợi, khen ngợi! ?Chất lượng của em bé rất tốt, tôi đã mở ra ngay khi nhận được, rất tốt?, tôi rất hài lòng?, dịch vụ khách hàng cũng có câu hỏi và câu trả lời, cảm ơn bạn?"
một *** d (ẩn danh)
2022.08.14
"Chất liệu và tay nghề của khớp nối ống dẫn khí tôi mua trước đây rất hoàn hảo, nhưng chiếc máy thổi khí này không đủ, hai khúc cua không được đánh bóng chứ đừng nói đến việc đánh bóng, bề mặt của từng bộ phận giống như các hạt phun không đều, một số bộ phận không hấp thụ từ tính. Nam châm rất mạnh. Tôi cảm thấy rằng việc kiểm soát chất lượng của nhà máy nhỏ kém hoặc sản phẩm tôi nhận được là gói hàng đã qua sử dụng được làm lại. Cá nhân mình không dùng nhiều, để xem dùng được lâu hơn không"
l *** 1 (giấu tên)
2021.09.08
"Không tự sơn"
Giải thích *** ai (khuyết danh)
2021.09.04
"Rất tốt, đã thay thế. mua hai dự phòng"
t *** 5 (giấu tên)
2021.06.19
"Chưa sử dụng, đánh giá sau"

0965.68.68.11