19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ

MÃ SẢN PHẨM: TD-717108403547 Đã bán 75
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
668,000 đ
màu sắc:
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Luo Qibin
Phân loại vải: Bông
Mã số: 0098A
Phong cách cơ bản: pop trẻ trung
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2023
độ dày: bình thường
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Thành phần chất liệu: cotton 90% chất liệu khác 10%
19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ 19V cotton nguyên chất làm mát mùa hè điều hòa không khí phù hợp với quần áo nam có quạt quần áo công trường xây dựng điện lạnh thợ hàn áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ

Customer Reviews

s *** g (khuyết danh)
05.19
"Mình làm thợ hàn điện ở công trường, mùa hè làm nơi thoáng mát thì không sao, nhưng làm việc ngoài trời nhiệt độ cao thì thực sự không chịu được, mình đã mặc thử và size thì vừa rất phù hợp Lý do chính là nó hoạt động nhanh chóng và nó mát hơn nhiều, vâng, nó có tính công nghệ, hơi cao và thái độ phục vụ khách hàng rất tốt."
w *** 0 (ẩn danh)
05.14
"19V thực sự tốt, gió mạnh và tuổi thọ pin cũng dài, bạn phải mặc loại quần áo này khi làm việc trên công trường, nếu không bạn sẽ đổ mồ hôi như sông, khen tốt"
t *** 1 (giấu tên)
05.22
"Tốc độ giao hàng rất nhanh, mình đã mua cho gia đình, dùng khá ổn, 2 quạt điện cũng rất mạnh và mát, điểm mấu chốt là mình thấy có thể chống nắng và không quá nóng. hiệu quả là một chút tuyệt vời, và nó rất thiết thực."
t *** 3 (khuyết danh)
05.19
"Tôi là khách hàng thường xuyên, rất tốt, làm việc gì cũng không ra mồ hôi nhiều, sạc đầy 1 lần, sáng chiều chiều vẫn có điện, hiện tại tôi thấy rất ổn."
Hime *** e (ẩn danh)
05.09
"Quần áo rất tốt, và phong thái có thể được điều chỉnh ở bốn vị trí. Tuyệt vời cho trang phục đi làm."
t *** 1 (giấu tên)
05.23
"Sau khi nhận được quần áo, tôi vẫn rất hài lòng, tôi sẽ mặc thử và cảm thấy rất mát mẻ, rất đáng để mua."
Trực tiếp trên WeChat (Ẩn danh )
05.18
"Thể tích không khí rất lớn, vải của quần áo rất thoải mái và chống mài mòn, pin có thể được sử dụng trong cả ngày và dịch vụ khách hàng cũng kiên nhẫn hơn, đánh giá tốt"
p *** 3 (khuyết danh)
05.19
"Quần áo được làm rất tốt và có chất lượng tốt.Kết cấu của vải rất đẹp và hình thức rất đẹp.Hahaha, hiệu quả rất tốt sau khi mặc thử.Đề xuất"
t *** 3 (khuyết danh)
05.15
"Đã nhận được quần áo, chất lượng tốt, mặc rất thoải mái, tay nghề tốt, rất đáng để mua."
Quả bom Jane (Ẩn danh )
05.19
"Gió mạnh, tác dụng rất tốt, đặc tính chất liệu, vải mềm, không vón cục, hiệu ứng thân trên, không còn đổ mồ hôi vào mùa hè"

078.82.83.789