2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck

MÃ SẢN PHẨM: TD-574420606441
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
104,000 đ
Phân loại màu:
2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck
2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck
2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck
2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck
钻夹3.17-3.17mm
钻夹 2-2.5mm
钻夹3.17-1.5mm
2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck
钻夹3.17-2.5mm
钻夹 2-1.2mm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 哈哈龙
型号: 手钻配件
打磨类: 其它打磨用品
颜色分类: 钻夹 2.3-2.3mm 钻夹3.17-1.2mm 钻夹 2-1.5mm 钻夹 2.3-1.5mm 钻夹3.17-3.17mm 钻夹 2-2.5mm 钻夹3.17-1.5mm 钻夹 2.3-1.2mm 钻夹3.17-2.5mm 钻夹 2-1.2mm
是否有导购视频: 无
工具耗材分类: 打磨类
2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck 2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck 2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck 2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck 2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck 2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck 2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck 2315 Tự làm thủ công nhỏ khoan chuck tay tập tin đính kèm khoan kẹp xoắn maker đồng thau khoan chuck

0966.966.381