3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì

MÃ SẢN PHẨM: TD-594245052559
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,148,000 đ
Phân loại màu:
3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: Deli/得力
型号: 3820
颜色分类: 3820装订胶片
生产企业: 得力集团有限公司
3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì 3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì 3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì 3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì 3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì 3820 Binding hiệu quả phim bìa ràng buộc A4 minh bạch lược nhựa máy tính ràng buộc bìa thầu phong bì

0966.966.381