3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời

MÃ SẢN PHẨM: TD-694053938259 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,060,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Số giấy chứng nhận CCC:  2020181001018046
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: MAM-679
phong cách: địa trung hải
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Không gian áp dụng: phòng khách, phòng học, phòng ngủ
Phân loại màu sắc: Mẫu không vùng tối mới đầy màu sắc 16 màu 83cm mẫu không vùng tối mới đầy màu sắc 16 màu 100cm mới mẫu không vùng tối đầy màu sắc 16 màu 153cm mới mẫu không vùng tối đầy màu sắc Mẫu 16 màu 200cm mới không có vùng tối đầy màu sắc 16 màu 250cm mới không Mô hình vùng tối đầy màu sắc 16 màu 300cm mới mô hình không có vùng tối đầy màu sắc 16 màu 351cm mới mô hình không có vùng tối đầy màu sắc 16 màu 400cm mới mô hình không có vùng tối đầy màu sắc 16 màu 453cm mới mô hình không có vùng tối đầy màu sắc 16 màu 500cm mới mô hình không có vùng tối đầy màu sắc 16 Màu 600cm Mới không có vùng tối ánh sáng trắng ba màu 83cm Mới không có vùng tối ánh sáng trắng ba màu 100cm Mới không có vùng tối ánh sáng trắng ba màu 153cm Mới không có vùng tối ánh sáng trắng ba màu 200cm Mới không có vùng tối ánh sáng trắng ba màu ánh sáng 250 cm mới không có bóng tối Đèn trắng ba màu mới không có vùng tối Đèn trắng ba màu mới 300 cm không có vùng tối Đèn trắng ba màu mới 351 cm không có vùng tối Đèn trắng ba màu mới 400 cm không có vùng tối 453 cm màu trắng ba màu mới ánh sáng không có vùng tối 500 cm ánh sáng trắng ba màu mới không có vùng tối 600 cm
Đèn có nguồn sáng không: Có
Điện áp: 111V~240V (đã bao gồm)
Vật liệu chính của thân đèn: Nhôm
Loại nguồn sáng: đèn led
Số lượng nguồn sáng: 1
Diện tích chiếu xạ: 5㎡-10㎡
Loại điều khiển: Điều khiển APP điều khiển công tắc thông minh khác
Vật liệu phụ thân đèn: Nhôm
Loại thông minh: khác
Cho dù điều khiển thông minh: có
3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời 3D đèn rửa tường năng động nước gợn đèn nước ngọn lửa ngọn lửa đèn phòng khách bar KTV nền trang trí tường không khí đèn tường đèn treo tường ngoài trời năng lượng mặt trời apollo đèn led gắn tường năng lượng mặt trời

Customer Reviews

bạn *** tôi
Ngày 08 tháng 12 năm 2022 lúc 20:36
"Cửa hàng vẫn chưa được cải tạo và tôi sẽ đăng các bản vẽ để bạn tham khảo khi có thời gian."
t *** 7
Tháng Mười Hai 07, 2022 lúc 22:55
"Rất hài lòng với việc mua sắm, rất đáng để mua"
t***9
Ngày 14 tháng 12 năm 2022 lúc 17:05
"Rất hài lòng với việc mua sắm, rất đáng để mua"
d *** z
Tháng Mười Hai 11, 2022 lúc 22:47
"Chất lượng tốt, tay nghề tỉ mỉ, màu sắc ánh sáng có thể điều chỉnh, không gây chói mắt. Bao bì cũng không tệ."
t***9 (ẩn danh)
Ngày 13 tháng 12 năm 2022 lúc 21:42
"Chất lượng tốt, tay nghề tỉ mỉ, ánh sáng dịu, kiểu dáng đẹp, đóng gói cũng rất tốt."
5***n (ẩn danh)
Tháng Mười Hai 08, 2022 lúc 23:41
"Ngoại hình rất cao, đáng đồng tiền bát gạo Dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất kiên nhẫn và tỉ mỉ, giao hàng nhanh chóng và hậu cần xuất sắc."
bạn *** bay
Tháng 12 08, 2022 lúc 20:58
"Nó rất dễ cài đặt, chất liệu rất tốt, thiết kế ngoại hình ưa nhìn, phối màu rất cao cấp, rất phù hợp với phong cách trang trí, hiệu ứng lắp đặt rất tốt, hiệu ứng ánh sáng tốt, tôi rất thích nó"
thông qua *** c (ẩn danh)
01/01/2023 17:39
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."

078.82.83.789