770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn

MÃ SẢN PHẨM: TD-613425552565
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,276,000 đ
Phân loại màu:
770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn
770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
证书编号:2019010904181823
证书状态:有效
产品名称:热敏标签打印机、电子面单打印机、条码热敏打印机
3C规格型号:DL-770D, DL-770DW, DL-777D ,DL-777DW, DL-996D ,DL-...
品牌: Deli/得力
型号: DL-770D
颜色分类: DL-770D(PC版) DL-770DW(蓝牙版)
生产企业: 得力集团有限公司
分类类别: 标签机
适用场景: 仓库制造 物流快递
770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn 770D đơn máy in hiệu quả nhãn bề mặt thể hiện một đơn dán in nhiệt Bluetooth di động cầm tay mini-ghi chú Xianhao trang sức quần áo nhỏ giá lương thực máy in nhãn

078.82.83.789