9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi

MÃ SẢN PHẨM: TD-600868743381
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
4,526,000 đ
Phân loại màu:
9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
碎纸机品牌: Deli/得力
型号: 9907
售后服务: 全国联保
颜色分类: 9907【】
碎纸能力: 10张/次(含)-19张/次(含)
碎纸箱容积: 50L以下
生产企业: 得力集团有限公司
碎纸方式: 段状
碎纸机类型: 电动碎纸机
9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi 9907 Máy huỷ văn phòng thương mại có khả năng công suất cao và độ ồn thấp của các hạt mật 4 tập tin văn phòng lớn gia dụng lặt vặt máy xay tay vào đôi

0965.68.68.11