Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực

MÃ SẢN PHẨM: TD-522938956530
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
850,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 爱惠佳
型号: MP288
适用品牌: Canon/佳能
净含量: 100mL
颜色分类: 佳能MP288打印机连供墨水 红色 500g 佳能MP288打印机连供墨水 黄色 500g 佳能MP288打印机连供墨水 黑色 500g 佳能MP288打印机连供墨水 青色 500g 佳能MP288打印机连供/连喷墨水 黑色 100g 佳能MP288打印机连供/连喷墨水 青色 100g 佳能MP288打印机连供/连喷墨水 红色 100g 佳能MP288打印机连供/连喷墨水 黄色 100g
生产企业: 爱惠佳
Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực Ai-mp288 tốt máy in mực / mực CISS cho Canon TS3180 máy in 208/308/4580/2980/2780/3080 / 2580S / 498 in phun mực

078.82.83.789