Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Tụ điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-536009847609
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
540,000 đ
Vôn:
415V
450V
thứ tự 480V
đặt hàng 525V
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Ruhua
Loại tụ điện: tụ điện cố định
Cấu trúc tụ điện: Tụ điện cố định
Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v Bản gốc Runhua Rongrong BKMJ RHBK 30KVAR Tụa bù song song song song 38.5A Shunde 450V tụ bảo vệ quá áp 110v

0965.68.68.11