Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Vợt

MÃ SẢN PHẨM: TD-537895786485
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
920,000 đ
Phân loại màu:
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: CROSSWAY/克洛斯威
材质: 其他
形状: 椭圆形
厚度: 20mm以下
颜色分类: 粉色(19英寸,推荐5岁以下) 橙色(19英寸,推荐5岁以下) 蓝色(21英寸,推荐4-6岁) 黄色(21英寸,推荐4-6岁) 蓝白色(23英寸,推荐7-9岁) 红白色(23英寸,推荐7-9岁) 粉红色(23英寸,推荐7-9岁) 黑红色(23英寸,推荐7-9岁) 绿蓝色(25英寸,推荐10-12岁) 彩蓝色(25英寸,推荐10-12岁) 蓝黄(27英寸)成年拍标准大小) 红白(27英寸)成年拍标准大小)
拍长分类: 普通型
球拍硬度: 硬
握把大小: 4 1/4英寸-4 3/8英寸
上市时间: 2016年秋季
货号: 021
适用对象: 儿童
网球拍拍面分类: OS拍面(大拍面/新手)
网球拍平衡点: 头重(底线/技术型)
Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn Bắn tennis của trẻ em 19/21/23/25/27 inch Trường tiểu học chính hãng dành cho người lớn

078.82.83.789