Bản vá Triode SS8550 In Y2 SOT89 PNP Dòng điện lớn [50 chỉ có 5 nhân dân tệ] transistor a1015 Transistor

MÃ SẢN PHẨM: TD-637950640555
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
197,000 đ
Phân loại màu:
50 miếng miễn phí vận chuyển
1000 cái miễn phí vận chuyển
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: 50 miễn phí vận chuyển, 1000 miễn phí vận chuyển
Cấu trúc bóng bán dẫn: PNP
Phương pháp đóng gói: Bóng bán dẫn SMD
Bản vá Triode SS8550 In Y2 SOT89 PNP Dòng điện lớn [50 chỉ có 5 nhân dân tệ] transistor a1015 Bản vá Triode SS8550 In Y2 SOT89 PNP Dòng điện lớn [50 chỉ có 5 nhân dân tệ] transistor a1015

0965.68.68.11