giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-536332237236
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
407,000 đ
Độ dày:
0.5mm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: M&G/晨光
型号: K-35(12支盒装)
功能: 按动中性笔
闭合方式: 按动
颜色分类: 墨蓝色/5支/0.5mm 红色/5支/0.5mm 蓝色/5支/0.5mm 黑色/5支/0.5mm 5支混色(备注,无备注默认发黑色) 12支混色 墨蓝色/12支/0.5mm 红色/12支/0.5mm 蓝色/12支/0.5mm. 黑色/12支/0.5mm 黑色8支+红色2支+蓝色2支 黑色6支+红色2支+蓝色2支+墨蓝2支 黑色10支+红色1支+蓝色1支 黑色配套笔芯20支-送1支黑笔 红色配套笔芯20支-送1支黑笔 蓝色配套笔芯20支-送1支黑笔 墨蓝色配套笔芯20支-送1支黑笔
书写粗细: 0.5mm
笔芯颜色: 黑色 红色 蓝色 墨蓝
是否可擦: 否
生产企业: 晨光
货号: K35
适用场景: 日常书写 医生处方
支数: 5支
适用人群: 大学生 商务办公人士
笔头类型: 子弹头型
giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang giấy văn phòng các loại Chenguang Chenguang Pen trung tính K35 Nhấn 0,5mm Bút đen Bút Ink Blue Doctor Y tá Bút theo toa với bút và nhấn cửa hàng chính thức của chữ ký hàng đầu giấy văn phòng các loại giấy dạ quang

0966.966.381