Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-694981296498 Đã bán hơn 200
Free Shipping
1,032,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Saishan (nội thất nhà ở)
Model: K76-nửa vòng tròn
Chất liệu: khác
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Hình dạng: tròn
Phân loại màu: [điều chỉnh ba màu] Model 50*42cmB [điều chỉnh ba màu] Model 60*52cmB [điều chỉnh ba màu] Model 70*62cmB [điều chỉnh ba màu] Model 80*72cmB [điều chỉnh ba màu] 50 *Kiểu 42cmA [điều chỉnh ba màu] Kiểu 60*52cmA [điều chỉnh ba màu] Kiểu 70*62cmA [điều chỉnh ba màu] Kiểu 80*72cmA [điều chỉnh ba màu + điều khiển bằng giọng nói] Kiểu 50*42cmA [điều chỉnh ba màu] + cảm ứng cơ thể người] Mẫu 50*42cmB [ Điều chỉnh ba màu + khử sương + cảm giác cơ thể] Mẫu 50*42cmB [điều chỉnh ba màu + khử sương + hiển thị + cảm giác cơ thể] Mẫu 50*42cmB [điều chỉnh ba màu + điều khiển giọng nói] Mẫu 60*52cmB [điều chỉnh ba màu + cảm ứng cơ thể người] Mẫu 60 *52cmB [điều chỉnh ba màu + khử mờ + cảm giác cơ thể] Mẫu 60*52cmB [điều chỉnh ba màu + khử sương + hiển thị + cảm giác cơ thể] Mẫu 60*52cmB [điều chỉnh ba màu + điều khiển bằng giọng nói] Model 70*62cmB [điều chỉnh ba màu + Cảm ứng cơ thể con người] Model 70*62cmB [điều chỉnh ba màu + làm mờ + cảm giác cơ thể] Model 70*62cmB [điều chỉnh ba màu + làm mờ + hiển thị + cảm giác cơ thể] Model 70*62cmB [điều chỉnh ba màu + điều khiển bằng giọng nói] Model 80*72cmB [ Điều chỉnh ba màu + cảm ứng cơ thể người] Model 80*72cmB [điều chỉnh ba màu + khử mờ + cảm giác cơ thể] 80*72cmB mô hình [điều chỉnh ba màu + làm mờ + hiển thị + cảm giác cơ thể] mô hình 80*72cmB [điều chỉnh ba màu + điều khiển giọng nói] mô hình 50 * 42cmA [điều chỉnh ba màu + cảm ứng cơ thể con người] mô hình 50*42cmA [điều chỉnh ba màu + khử sương + cảm biến thân máy] Model 50*42cmA [điều chỉnh ba màu + khử sương + màn hình + cảm biến thân máy] Model 50*42cmA [điều chỉnh ba màu + Điều khiển bằng giọng nói] Model 60*52cmA [điều chỉnh ba màu + cảm biến thân máy] 60 *Mẫu 52cmA [điều chỉnh ba màu + khử sương mù + cảm biến cơ thể] Mẫu 60*52cmA [điều chỉnh ba màu + khử sương + màn hình + cảm biến cơ thể] Mẫu 60*52cmA [ Điều chỉnh ba màu + điều khiển bằng giọng nói] Mẫu 70*62cmA [ba -điều chỉnh màu sắc + cảm ứng cơ thể người] Model 70*62cmA [điều chỉnh ba màu + làm mờ + cảm giác cơ thể] Model 70*62cmA [điều chỉnh ba màu + làm mờ + hiển thị + cảm giác cơ thể] Model 70 *62cmA [điều chỉnh ba màu + điều khiển bằng giọng nói] Model 80*72cmA [điều chỉnh ba màu + cảm ứng cơ thể con người] Model 80*72cmA [điều chỉnh ba màu + làm mờ + cảm giác cơ thể] Model 80*72cmA [điều chỉnh ba màu + làm mờ + hiển thị + cảm giác cơ thể] 80 *Kiểu 72cmA
Cho dù nó có thể được tùy chỉnh: Không
Xuất xứ: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thường Châu
Quận và huyện: Quận Tân Bắc
Khối lượng đóng gói: 0,01cm³
Cho dù nó có thể được bán trước: Không
Taxi có vận chuyển được không: Có
Phong cách định vị: tiết kiệm
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường
Gương bàn trang điểm phòng ngủ gương trang điểm đèn led thông minh treo tường có đèn phát quang gương trang điểm treo tường gương trang điểm treo tường

Customer Reviews

j *** 2 (khuyết danh)
2022.12.30
"Ngay khi ngôi nhà mới được cải tạo, tôi nóng lòng muốn mua một chiếc gương trang điểm. So với nhiều loại khác thì gương của em này chất lượng tốt, khá to, chỉnh được 3 màu, đặc biệt các chi tiết không tì vết. Và nó cũng đã được xử lý chống cháy nổ, vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng, mua sắm ưng ý."
t *** 9 (khuyết danh)
01.02
"Gương tốt hơn mong đợi, trước đây mình có mua một chiếc gương không có đèn ở nhà anh ấy, gần đây mình thấy chiếc gương có đèn này, mình đã không ngần ngại mua nó, lần đầu tiên nhận được, mình cảm thấy rất quan trọng, ánh sáng có ba màu và có thể điều chỉnh Độ sáng, góc gương có thể điều chỉnh, thiết kế này rất thân thiện với người dùng, đã được giới thiệu cho bạn bè xung quanh"
Chị xã *** (giấu tên)
2022.12.30
"Tính năng sản phẩm: tuyệt vời, ánh sáng rất tự nhiên, đèn rất sáng Chất liệu bề ngoài: chất liệu tốt, đầy đủ chất lượng cao cấp Chất lượng sản phẩm: chất liệu chắc chắn Nói chung, rất tiết kiệm chi phí khi mua một chiếc gương có chất lượng như vậy với mức giá này, và nó đáng đồng tiền bát gạo"
nhỏ *** 9 (khuyết danh)
2022.12.25
"Ngoại hình Chất liệu: Ngoại hình đẹp, có thể điều chỉnh ba màu Độ ổn định: Sau khi lắp đặt rất ổn định và không bị rung Cảm giác trực quan: Nhìn tổng thể rất đẹp, tôi đã mua hai chiếc để trang trí trong nhà Trình độ công nghệ: Tay nghề trông cũng rất tinh tế và tinh tế Hoặc bạn bè tự giúp đỡ có thể tham khảo tài liệu tham khảo, khuyến khích mạnh mẽ"
s *** 3 (khuyết danh)
2022.12.28
"Gương đẹp, tốc độ giao hàng rất nhanh, không hư hỏng gì, chăm sóc khách hàng cũng rất nhiệt tình, lắp đặt và sửa chữa cũng rất dễ dàng. Ba màu của ánh sáng có thể được điều chỉnh theo ý muốn. Nó rất thoải mái khi sử dụng. Chất lượng cũng rất tốt,"
Mát *** 2 (Khuyết danh)
01.02
"Gương rất tốt, cao, kích thước rất phù hợp với nhà mình, bộ phận chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn, giải đáp mọi thắc mắc, mình rất hài lòng với cách giải quyết vấn đề, tốc độ giao hàng nhanh, hậu cần cũng vậy tốt. Trải nghiệm mua sắm tổng thể là siêu tốt, và tôi sẽ mua lại nếu có nhu cầu. Hãy đến lần nữa, cửa hàng rất tốt, khen ngợi!"
t *** 9 (khuyết danh)
2022.12.30
"Đã nhận được gương trang điểm, chất lượng rất tốt, tay nghề rất tốt, không có gờ, không sợ xước tay, gương cũng rất trong, dễ sử dụng không đắt, rất đáng để giới thiệu"
x *** 2 (khuyết danh)
01.03
"Có vẻ tốt, dễ cài đặt"
x *** 4 (khuyết danh)
01.04
"Mạnh mẽ và ổn định: đẹp, chất lượng tốt"

0965.68.68.11