gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-654162380361 Đã bán 800+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,289,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: haotalei
Model: HTT-BSYSG-22
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Chất liệu tủ: ván chống ẩm
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Phân loại màu: Lưới lưu trữ 60CM Gương kín hoàn toàn 60 tủ + gương vuông thông minh + vòi đen 70 tủ + gương vuông thông minh + vòi đen 80 tủ + gương vuông thông minh + vòi đen 90 tủ + gương vuông thông minh + vòi đen 100 tủ Gương vuông thông minh + Vòi đen 60 tủ + Gương nửa kín + Vòi đen 70 tủ + Gương nửa kín + Vòi đen 80 tủ + Gương nửa kín + Vòi đen 90 tủ + Gương nửa kín + Vòi đen 100 tủ + Gương nửa kín + vòi đen 70 tủ + gương kín + vòi đen 80 tủ + gương kín + vòi đen 100 tủ + gương kín + vòi đen 60 tủ + tủ gương đối tượng + vòi đen 70 tủ + tủ gương đối tượng + vòi đen 80 tủ + tủ gương object + vòi đen 90 tủ + tủ gương object + tủ gương object + vòi đen 100 tủ + tủ gương + vòi đen 60 tủ + tủ gương thông minh + vòi kéo 70 tủ + tủ gương thông minh + vòi kéo 80 tủ + tủ gương thông minh + vòi kéo tủ vòi 90 + hộc thông minh Tủ gương lưới + vòi hộc tủ 100 hộc + tủ gương thông minh + vòi hộc
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: không sơn
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E1
Hình thức kết hợp: có tủ phụ phòng tắm tủ gương phòng tắm có vòi chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
Phương pháp đóng mở: kéo đẩy
gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm gương tủ phòng tắm Good wife chậu rửa tủ kết hợp nhà vệ sinh chậu rửa phòng tắm tủ hiện đại tối giản chậu rửa gương tủ đặt tủ kệ gương phòng tắm tủ gương nhà tắm

Customer Reviews

Lynn***6 (ẩn danh)
Ngày 13 tháng 12 năm 2022 lúc 05:21Thêm 32 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Nội dung hay để chia sẻ! Gỗ đặc nhiều lớp thực sự! chất rắn! Xinh đẹp và hào phóng! Bạn bè có thể đặt hàng!"
h***g (khuyết danh)
Tháng Mười Hai 27, 2022 lúc 04:30Thêm 17 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Tủ kết hợp đã được lắp đặt, rất có không khí và dịch vụ của người bán cũng tốt, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè có nhu cầu"
t***8 (ẩn danh)
27 tháng 12, 2022 lúc 04:31Đã thêm 19 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [bình luận bổ sung] chất lượng rất tốt và giá rẻ"
h *** 3
09:36, 18/12/2022
"Bạn có thể mua nó nếu bạn thích nó, một sự lựa chọn tốt"
t***2 (ẩn danh)
15/11/2022 05:06Thêm 40 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét thêm] Tủ có kiểu dáng, gương soi đầy đủ là hoàn hảo. Vòi kéo ra thuận tiện hơn khi sử dụng."
t***6 (ẩn danh)
01/12/2022 02:50Thêm 40 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Thêm bình luận] Tủ phòng tắm đáng mua"
t *** 2
Tháng Mười Hai 09, 2022 lúc 10:53
"Mọi thứ đang tốt, đang chờ hiệu ứng cài đặt hoàn tất."
Yu***0
Tháng Mười Hai 07, 2022 lúc 19:54
"Cấu trúc và tay nghề: cấu trúc đơn giản và thanh lịch, tay nghề tốt! Vật liệu và phần cứng: Vật liệu được sử dụng tốt hơn vật liệu tôi mua ở các cửa hàng khác! Thiết kế hình thức: Các ngăn đựng đồ của gương và tủ bên được thiết kế hợp lý, rất tiện lợi để đựng dầu gội, mỹ phẩm. Tóm lại là mình rất hài lòng về chất lượng cao giá thành rẻ, bạn nào thích có thể yên tâm đặt hàng."
Zhang***3 (giấu tên)
Tháng 12 18, 2022 lúc 16:45
"Ngoại hình Thiết kế: Tốt Cài đặt và Bảo trì: Cấu trúc đơn giản Tay nghề: Chất liệu tốt Phần cứng: Chất lượng tốt"
t *** 8
Tháng 12 18, 2022 lúc 22:14
"Tủ gỗ nguyên khối còn tốt, chậu rộng, mặt gương trong."
h *** 3
27/11/2022 lúc 10:25
"Tôi rất thích nó, nó rất đẹp và mọi người đều thích nó."
t *** 2
2022年12月03日 23:46
"Đã nhận hàng và khui hộp còn nguyên vẹn, kiểu dáng rất thời trang, họa tiết chậu rất OK!"
a***8(匿名)
2022年11月17日 01:56确认收货后 37 天追加
"评价方未及时做出评价,系统默认好评! [追加评论] 买了两台,价钱比较实惠,看起来高端大气,柜体是实木的。"
黄***5
2022年12月03日 10:53确认收货后 4 天追加
"此用户没有填写评价。 [追加评论] 用了一段时间,确实很不错,性价比超高,差不多质量的一米的店里基本过千"
欢***8
2022年12月20日 13:15
"非常满意"
买***劲(匿名)
2022年11月12日 04:25确认收货后 42 天追加
"评价方未及时做出评价,系统默认好评! [追加评论] 用了一个月才来评论!质量很好 挺省地方 价格便宜!强烈建议购买"
y***i(匿名)
16:05, 23/11/2022
"外观设计:美观大方,卖家服务态度也不错,安装师傅也行。谢谢卖家的服务。"
màu xanh *** bị mất
Tháng Mười Hai 12, 2022 lúc 15:05
"Tốt, tốt, sẽ mua lại, chất lượng và thái độ rất tốt"
w***0 (ẩn danh)
Tháng Mười Hai 12, 2022 lúc 21:10
"Hàng còn tốt không hư"
lớn **** muốn
Tháng Mười Một 12, 2022 lúc 13:26Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Hình thức đẹp, chất liệu thật. Vật liệu thật, giá này là rất tốt để mua loại hàng hóa này. [bình luận bổ sung] Thực sự tốt đẹp, tốt đẹp và mạnh mẽ. Cái tủ to."

078.82.83.789