Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây

MÃ SẢN PHẨM: TD-615770232961
Free Shipping
2,576,000 đ
Phân loại màu:
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: Deli/得力
颜色分类: 14963
生产企业: 得力集团有限公司
适用场景: 服装商超
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây
Hiệu quả một chiều đang 14.963 hai chiều máy quét mã vạch đang barcode nền tảng siêu thị máy quét thủ quỹ logistics chuyên dụng thanh hàng hóa quét mã súng dây

0965.68.68.11