Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu Khay gỗ

MÃ SẢN PHẨM: TD-619423774176
Free Shipping
272,000 đ
Phân loại màu:
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 老圆头
材质: 木
风格: 中式
形状: 单层
流行元素: 水墨风
颜色分类: 树脂密胺圆盘黑色25*25*4.5cm 树脂密胺圆盘白色25*25*4.5cm 树脂密胺正方盘黑色28*28*4cm 树脂密胺正方盘白色28*28*4cm 树脂密胺长方盘黑色36*24*3.5cm 树脂密胺长方盘白色36*24*3.5cm 禅意40*16*3cm 禅意50*16*3cm
价格区间: 99元以下
主图来源: 自主实拍图
是否手工: 是
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu
Khay gỗ đựng trà có họa tiết, Khay gỗ nhập khẩu

0965.68.68.11