Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8

MÃ SẢN PHẨM: TD-543210100067
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
101,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 奥涨五金
型号: M4.2M4.8
材质: 其他
颜色分类: 乳白色 白色 米白色 浅灰色 银色 M4.2*13 镀锌【约670颗】1公斤 M4.2*16镀锌【约630颗】1公斤 M4.2*19 镀锌【约560颗】1公斤 M4.2*25 镀锌【约480颗】1公斤 M4.2*32 镀锌【约340颗】1公斤 M4.2*38 镀锌【约320颗】1公斤 M4.2*50 镀锌【约240颗】1公斤 加粗 M4.8*13镀锌【100颗】 加粗 M4.8*16 镀锌【100颗】 加粗 M4.8*19 镀锌【100颗】 加粗 M4.8*25 镀锌【100颗】 加粗 M4.8*32 镀锌【100颗】 加粗 M4.8*38 镀锌【100颗】 加粗 M4.8*50 镀锌【100颗】 M4.2*13【100颗】镀锌 M4.2*16【100颗】镀锌 M4.2*19【100颗】镀锌 M4.2*25【100颗】镀锌 M4.2*32【100颗】镀锌 M4.2*38【100颗】镀锌 M4.2*50【100颗】镀锌 【镀锌大扁头钻尾套装】 M4.2*13【380颗】1盒 M4.2*16【350颗】1盒
头型: 扁头
标准类型: 国标
类别: 其他
Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8 Hội Chữ thập mạ kẽm khoan đầu phẳng vít tự khoan lớn khôn đúng dây khai thác ốc vít kim loại ngói thép M4.2M4.8

078.82.83.789