HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740

MÃ SẢN PHẨM: TD-567044543590
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
4,700,000 đ
Phân loại màu:
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740
gói:
tiêu chuẩn chính thức
gói A
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: HP/惠普
惠普型号: 8210
接口类型: USB 串口 以太网
颜色分类: 惠普8210【单打打印机】 惠普8710【A4多功能一体机】 惠普8720【A4多功能一体机】 惠普8730【A4多功能一体机】 惠普7720【A3四合一打印机】 惠普7730【A3四合一打印机】 惠普7740【A3四合一打印机】
最大打印幅面: A4
是否支持自动双面打印: 是
套餐: 官方标配 套餐一
版本类型: 港澳台
适用场景: 商务办公 家用学生
耗材类型: 分体式墨盒
墨盒类型: 分体式墨盒
远程打印方式: 云打印
HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740 HP A3 / A4 MFP máy in 8210/8710/8720/8730/7720/77307740

078.82.83.789