Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-535819600602
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
304,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: 702
胶带类型: 胶带
颜色分类: 宽0.5cm*20米长【30卷】 宽0.8cm*20米长【20卷】 宽1.0cm*20米长【15卷】 支持定制 宽1.5cm*20米长【10卷】 宽2.0cm*20米长【8卷】 宽2.5cm*20米长【6卷】 宽3.0cm*20米长【5卷】 宽5.0cm*20米长【3卷】 ▼以上20米长▼ ▼以下50米长▼ 宽 5MM*50米(22卷) 宽 8MM*50米(14卷) 宽 10MM*50米(12卷) 宽 15MM*50米(4卷) 宽 20MM*50米(3卷) 宽 30MM*50米(2卷) 宽 50MM*50米(1卷价) 宽 80MM*50米(1卷价) 宽 100MM*50米(1卷价)
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
上市时间: 2018-11-14
Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm Miller CMO băng keo dính Tiểu luận ghi lưỡng sắc băng giấy sơn không ở lại với băng tay xé phác thảo khiên trang trí nghệ thuật Mỹ Hoa Kỳ, giấy khe rộng 1-2-3-4-5cm

078.82.83.789