06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở Phụ kiện xe ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-619540731982
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
679,000 đ
Phân loại màu:
06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở
06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở
镜片 左侧白镜片
镜片 右侧 白镜片
镜片 左侧 蓝镜片
镜片 右侧 蓝镜片
转向灯 左侧 主驾驶
转向灯 右侧 副驾驶
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
证书编号:2017091110001121
证书状态:有效
产品名称:汽车后视镜产品
3C规格型号:06823644/06823645 外后视镜总成
品牌: 德智汇
型号: WT-DCJ
产地: 中国大陆
颜色分类: 左侧 五线 黑色总成(白色镜片) 右侧 五线 黑色总成(白镜片) 镜片 左侧白镜片 镜片 右侧 白镜片 镜片 左侧 蓝镜片 镜片 右侧 蓝镜片 转向灯 左侧 主驾驶 转向灯 右侧 副驾驶
镜面类型: 平面
车镜种类: 车外后视镜
服务内容: 支持安装
汽车品牌: 别克
车系: 君越
年款: 2007款 2006款 2008款
06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở 06-08 áp dụng cho các tờ Buick Laojun quanh gương lắp ráp gương bên đèn lần lượt biến bìa gương nhà ở

078.82.83.789