08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn Phụ kiện xe ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-611310390958
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
828,000 đ
Phân loại màu:
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn
底漆(不带颜色) 左侧主驾驶总成
底漆 (不带颜色)右侧副驾驶总成
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
证书编号:2016011110922362
证书状态:有效
产品名称:汽车后视镜(带侧转向灯)
3C规格型号:DY-F18LCI
品牌: 德智汇
型号: DCJZC-JA08
产地: 中国大陆
颜色分类: 黑色 左边 总成 黑色 右边 总成 银色 左边 总成 银色 右边 总成 白色 左边 总成 白色 右边 总成 红色 左边 总成 红色 右边 总成 底漆(不带颜色) 左侧主驾驶总成 底漆 (不带颜色)右侧副驾驶总成
镜面类型: 曲面
车镜种类: 车外后视镜
服务内容: 支持安装
汽车品牌: 别克
车系: 凯越
年款: 2010款 2011款 2008款
08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn 08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn 08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn 08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn 08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn 08-12 Buick Excelle gương lắp ráp phù hợp mô hình xung quanh ống kính lắp ráp gương mặt gương sơn

0966.966.381