16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting Phụ kiện xe ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-627227601862
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
740,000 đ
Phân loại màu:
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
证书编号:2012091110000500
证书状态:有效
申请人名称:上海久真汽车配件有限公司
制造商名称:上海久真汽车配件有限公司
产品名称:机动车辆间接视野装置
3C产品型号:JZ-15 新凯越后视镜(带侧转向灯: JZXKY82011524/JZXKY82011525), ...
3C规格型号:JZ-15 新凯越后视镜(带侧转向灯: JZXKY82011524/JZXKY82011525), ...
品牌: 德智汇
型号: BL-DCJWK
产地: 中国大陆
颜色分类: 镜片带加热 左侧主驾驶 镜片带加热 右侧副驾驶 黑色镜框 左侧主驾驶 黑色镜框 右侧副驾驶 转向灯带底壳 左侧主驾驶 转向灯带底壳 右侧副驾驶 极地白后壳 左侧主驾驶 极地白后壳 右侧副驾驶
镜面类型: 平面
车镜种类: 车外后视镜
汽车品牌: 大众
车系: 宝来
年款: 2017款 2016款 2018款
16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting 16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting 16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting 16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting 16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting 16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting 16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting 16-18 áp dụng vỏ gương của Bora Bora mới bên gương đèn lần lượt phù hợp sheeting

078.82.83.789