17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu Phụ kiện xe ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-629129034058
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
868,000 đ
Phân loại màu:
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu
左侧 主驾驶 中配蓝镜片带盲区预警
右侧 副驾驶 中配蓝色镜片带盲区预警
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
证书编号:2012091110000500
证书状态:有效
申请人名称:上海久真汽车配件有限公司
制造商名称:上海久真汽车配件有限公司
产品名称:机动车辆间接视野装置
3C产品型号:JZ-15 新凯越后视镜(带侧转向灯: JZXKY82011524/JZXKY82011525), ...
3C规格型号:JZ-15 新凯越后视镜(带侧转向灯: JZXKY82011524/JZXKY82011525), ...
品牌: 德智汇
型号: ZJ-DCJK
产地: 中国大陆
颜色分类: 左侧主驾驶 黑色镜框 右侧 副驾驶 黑色镜框 左侧主驾驶 转向灯 右侧 副驾驶 转向灯 左侧 主驾驶 紫檀红后壳 右侧 副驾驶 紫檀红后壳 左侧 主驾驶 墨玉黑后壳 右侧 副驾驶 墨玉黑后壳 左侧主驾驶 下底壳(黑色) 右侧副驾驶 下底壳(黑色) 左侧 主驾驶 中配蓝镜片带盲区预警 右侧 副驾驶 中配蓝色镜片带盲区预警
镜面类型: 平面
车镜种类: 车外后视镜
服务内容: 支持安装
汽车品牌: 别克
车系: 君越
年款: 2018款 2021款 2017款 2019款 2020款
17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu 17-20 áp dụng Buick LaCrosse gương nhà ở phía gương gương tấm lượt gốc chất lượng tín hiệu

078.82.83.789