3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi

MÃ SẢN PHẨM: TD-628266694381
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,438,000 đ
Phân loại màu:
3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: Deli/得力
颜色分类: 3839|直径6mm|深度50mm
生产企业: 得力集团有限公司
3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi 3839 có hiệu quả dao lõi khoan chút cắt máy tính ràng buộc φ6 * 50mm áp dụng nhiều mô hình 3880/14600/14601/14602 / T500 / T504 sổ kế toán và các tài liệu khác dùi

078.82.83.789