HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838

MÃ SẢN PHẨM: TD-631453328283
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
4,996,000 đ
Phân loại màu:
DJ4175
<<
Loại gói:
tiêu chuẩn chính thức
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: HP/惠普
惠普型号: 4175
涵盖功能: 复印 打印 扫描
打印机类型: 彩色喷墨
接口类型: USB WIFI
颜色分类: DJ4175 <<
最大幅面: A4
是否支持自动双面打印: 手动
套餐类型: 官方标配
生产企业: 惠普
耗材类型: 一体式墨盒
远程打印方式: 移动app打印
是否原厂连供打印机: 否
HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838 HP 4175 in màu liên tục in phun đa chức năng sao chép quét tài liệu tự động nạp ADF nạp mạng không dây WiFi cho bức ảnh điện thoại văn phòng nhà APP 3838

0966.966.381