HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà

MÃ SẢN PHẨM: TD-596745742627
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
6,746,000 đ
Phân loại màu:
Tango (chức năng in ấn duy nhất, không hỗ trợ sao chép, sử dụng plug) miễn phí nâng cấp tango X
Tango X (hơn một nắp bảo vệ, đơn chức năng in ấn, sao chép không được hỗ trợ, sử dụng các plug)
<
<<
gói:
tiêu chuẩn chính thức
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: HP/惠普
惠普型号: Tango/Tango X
类型: 喷墨
颜色分类: < << Tango (单打印功能,不支持复印,插电使用) 免费升级tango X Tango X (多一个保护套,单打印功能,不支持复印,插电使用)
最大打印幅面: A4
是否支持自动双面打印: 否
套餐: 官方标配
生产企业: 惠普
适用场景: 家用学生 家庭及居家办公
耗材类型: 一体式墨盒
墨盒类型: 一体式墨盒
远程打印方式: 移动app打印
HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà HP Tango Tango X nhỏ máy in phun màu máy in ảnh màu in phun A4 nhỏ văn phòng làm bài tập nhỏ sinh viên nhà

0966.966.381