108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp

MÃ SẢN PHẨM: TD-595867785982
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
5,396,000 đ
Phân loại màu:
108A (single in màu đen và trắng, sao chép không được hỗ trợ và không hỗ trợ hệ thống mac)
gói:
tiêu chuẩn chính thức
gói A
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: HP/惠普
惠普型号: HP Laser 108a
类型: 黑白激光
接口类型: USB
颜色分类: 108a (黑白单打印,不支持复印,不支持mac系统)
最大打印幅面: A4
网络打印: 否
是否支持自动双面打印: 否
套餐: 官方标配 套餐一
生产企业: 惠普
适用场景: 商务办公
耗材类型: 鼓粉一体
108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp 108A Hewlett-Packard HP Laser sắc nét loạt A4 đơn sắc máy in laser nhỏ bài tập ở nhà nhỏ sinh viên văn phòng nhà đơn P1106 đen 1108 phần nâng cấp

078.82.83.789