Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà

MÃ SẢN PHẨM: TD-596046466629
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
5,596,000 đ
Phân loại màu:
108W (màu đen và trắng in duy nhất, bản sao không hỗ trợ, không hỗ trợ Mac)
<
gói:
tiêu chuẩn chính thức
gói A
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: HP/惠普
惠普型号: HP Laser 108w
类型: 黑白激光
接口类型: USB
颜色分类: 108w(黑白单打印,不支持复印,不支持Mac系统) <
最大打印幅面: A4
网络打印: 无线网络打印
是否支持自动双面打印: 否
套餐: 官方标配 套餐一
生产企业: 惠普
适用场景: 商务办公
耗材类型: 鼓粉一体
Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà Hewlett-Packard HP Laser 108W loạt sắc nét của máy in laser đơn sắc mạng wifi không dây thiết bị cầm tay sinh viên tin học văn phòng nhỏ nhà bài tập về nhà

078.82.83.789