3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-636042431719
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
202,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3Mbseva-1
颜色分类: 宽1厘米*厚1毫米*长5米 宽1.5厘米*厚1毫米*长5米 宽2厘米*厚1毫米*长5米 宽2.5厘米*厚1毫米*长5米 宽3厘米*厚1毫米*长5米 宽4厘米*厚1毫米*长5米 宽5厘米*厚1毫米*长5米 宽1厘米*厚2毫米*长5米 宽1.5厘米*厚2毫米*长5米 宽2厘米*厚2毫米*长5米 宽2.5厘米*厚2毫米*长5米 宽3厘米*厚2毫米*长5米 宽4厘米*厚2毫米*长5米 宽1厘米*厚3毫米*长5米 宽1.5厘米*厚3毫米*长5米 宽2厘米*厚3毫米*长5米 宽2.5厘米*厚3毫米*长5米 宽3厘米*厚3毫米*长5米 宽4厘米*厚3毫米*长5米 全部为白色款
生产企业: 3M
3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt 3M hai mặt dính băng bọt xốp Dàn trắng con dấu không thấm nước eva dày xốp bọt hai mặt băng keo mà không để lại dấu vết của bức tường bảng tường ảnh chuyên dụng băng hai mặt

078.82.83.789