3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-635093650806
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
202,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3Mhs1mmeva
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 黑色宽1厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽1.5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽2厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽2.5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽3厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽4厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽5厘米*厚1毫米*长5米 白色宽1厘米*厚1毫米*长5米 白色宽1.5厘米*厚1毫米*长5米 白色宽2厘米*厚1毫米*长5米 白色宽2.5厘米*厚1毫米*长5米 白色宽3厘米*厚1毫米*长5米 白色宽4厘米*厚1毫米*长5米 白色宽5厘米*厚1毫米*长5米
生产企业: 3M
上市时间: 2020-12-24
3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao 3M hai mặt dính mạnh tường ảnh đen khung trang trí đồ trang trí biển quảng cáo văn phòng tên nơi cố định dính tường 1mm bong bóng kẹo cao su dán dấu vết băng siêu mạnh hai mặt dính xốp dày độ nhớt cao

078.82.83.789