3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-555704969912
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
196,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
颜色分类: 10MM*5米*2MM厚 12MM*5米*2MM厚 15MM*5米*2MM厚 18MM*5米*2MM厚 20MM*5米*2MM厚 25MM*5米*2MM厚 30MM*5米*2MM厚 35MM*5米*2MM厚 40MM*5米*2MM厚 50MM*5米*2MM厚 60MM*5米*2MM厚 80MM*5米*2MM厚 100MM*5米*2MM厚 1CM宽*5米长*3MM厚 1.2CM宽*5米长*3MM厚 1.5CM宽*5米长*3MM厚 1.8CM宽*5米长*3MM厚 2CM宽*5米长*3MM厚 2.5CM宽*5米长*3MM厚 3CM宽*5米长*3MM厚 3.5CM宽*5米长*3MM厚 4CM宽*5米长*3MM厚 5CM宽*5米长*3MM厚 6CM宽*5米长*3MM厚
3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính 3m Keo dán hai mặt mạnh mẽ dày bọt xốp khung ảnh Gương ảnh Tường Băng hai mặt Không có dấu vết dính

0966.966.381