3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc

MÃ SẢN PHẨM: TD-634780233498
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
202,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3Mbs
颜色分类: 白色宽1厘米*厚1毫米*长5米 白色宽1.5厘米*厚1毫米*长5米 白色宽2厘米*厚1毫米*长5米 白色宽2.5厘米*厚1毫米*长5米 白色宽3厘米*厚1毫米*长5米 白色宽4厘米*厚1毫米*长5米 白色宽5厘米*厚1毫米*长5米 白色宽1厘米*厚2毫米*长5米 白色宽1.5厘米*厚2毫米*长5米 白色宽2厘米*厚2毫米*长5米 白色宽2.5厘米*厚2毫米*长5米 白色宽3厘米*厚2毫米*长5米 白色宽4厘米*厚2毫米*长5米 白色宽1厘米*厚3毫米*长5米 白色宽1.5厘米*厚3毫米*长5米 白色宽2厘米*厚3毫米*长5米 白色宽2.5厘米*厚3毫米*长5米 白色宽3厘米*厚3毫米*长5米 白色宽4厘米*厚3毫米*长5米
生产企业: 3M
3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc 3M mạnh băng hai mặt bọt như bọt màu trắng bọt nhựa dán kín không thấm nước va chạm sốc trượt dày khung cửa con dấu khoảng cách cố định bọt âm thanh xốp đệm sốc

078.82.83.789