3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-635717398250
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
202,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3mevahs2
颜色分类: 黑色宽1厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽1.5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽2厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽2.5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽3厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽4厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽1厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽1.5厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽2厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽2.5厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽3厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽4厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽1厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽1.5厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽2厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽2.5厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽3厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽4厘米*厚3毫米*长5米
生产企业: 3m
上市时间: 2021-01-02
3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường 3M mạnh cách âm bất thường bọt băng niêm phong va chạm vết dán ảnh khung bun tampon có độ nhớt cao dày tường cố định dính băng bọt trên cả hai mặt của bức tường

0966.966.381