3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD

MÃ SẢN PHẨM: TD-600548446220
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
213,000 đ
Phân loại màu:
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 5104
胶带类型: 胶带
颜色分类: 【超薄】5mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】8mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】10mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】12mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】15mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】20mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】25mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】30mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】40mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】50mm宽*5米*0.4mm厚 【超薄】60mm宽*5米*0.4mm厚 【加厚】5mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】8mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】10mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】12mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】15mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】20mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】25mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】30mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】40mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】50mm宽*5米*1.2mm厚 【加厚】60mm宽*5米*1.2mm厚
生产企业: 奔亿达
3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD 3m mạnh hai mặt dính băng vết xe cho tường mỏng cố định miếng bọt biển thấm nước xe có độ nhớt cao SMD

0966.966.381