3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết

MÃ SẢN PHẨM: TD-636144669676
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết
3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết
3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết
3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3MXYT
颜色分类: 100片(直径15毫米) 300片(直径15毫米) 500片(直径15毫米) 1000片(直径15毫米)
生产企业: 3M
上市时间: 2021-01-12
3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết 3m siêu mạnh hai mặt dính bọt xốp dày tường cố định chuyên dụng dấu vết một miếng vá tròn dính tường hai mặt bọt dính băng khung tường bun độ nhớt cao dán dấu vết

0966.966.381