3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-532024667092
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 898
颜色分类: 宽5MM*长45M 宽8MM*长45M 宽10MM*长45M 宽12MM*长45M 宽15MM*长45M 宽18MM*长45M 宽20MM*长45M 宽25MM*长45M 宽30MM*长45M 宽35MM*长45M 宽40MM*长45M 宽45MM*长45M 宽50MM*长45M 宽60MM*长45M 宽100MM*长45M
生产企业: 3M
3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt 3M sợi băng băng sọc 3M898 kiểm tra mực không còn dính sợi sức mạnh băng trong suốt

078.82.83.789