3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo

MÃ SẢN PHẨM: TD-620481080205
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Phân loại màu:
3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo
3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo
3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo
3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: A620
颜色分类: 20ML 30ML 20ML三支装 30ML三支装
胶水类型: 强力胶
生产企业: 3M
净含量: 30ml
上市时间: 2020-06-19
3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo 3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo 3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo 3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo 3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo 3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo 3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo 3m superglue dính AD620 chuyên dùng cobbler dính kính đa chức năng kim loại gốm gỗ acrylic dính thu được bằng giày thợ đóng giày sắt giày thể thao giày da vững keo

0966.966.381