3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-610245222451
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
205,000 đ
Phân loại màu:
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M5608
胶带类型: 胶带
颜色分类: 5mm*3m 8mm*3m 10mm*3m 15mm*3m 20mm*3m 30mm*3m 40mm*3m 50mm*3m 60mm*3m 直径30mm【10片装圆形】 30mm*30mm【10片装方形】 直径40mm【10片装圆形】 40mm*40mm【10片装方形】
生产企业: 3m
3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao 3m VHB hai mặt bọt dính hai mặt dính vv xe khung hai mặt sức mạnh keo điện thoại có độ nhớt cao

078.82.83.789