3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M

MÃ SẢN PHẨM: TD-530843177388
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 2214
颜色分类: 0.5CM宽*50米长(4卷) 0.8CM宽*50米长(4卷) 1CM宽*50米长(4卷) 1.2CM宽*50米长(3卷) 1.5CM宽*50米长(3卷) 18MM宽*50米长 20MM宽*50米长 25MM宽*50米长 30MM宽*50米长 40MM宽*50米长 45MM宽*50米长 50MM宽*50米长 60MM宽*50米长 80MM宽*50米长 100MM宽*50米长 1.8CM宽*50米长(2卷)
生产企业: 3M
3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M 3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M 3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M 3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M 3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M 3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M 3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M 3M2214 trắng mặt nạ băng tự động sơn mặt nạ băng vết vẻ đẹp không có dư lượng 50M

078.82.83.789