3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva

MÃ SẢN PHẨM: TD-640852297778
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
227,000 đ
Phân loại màu:
3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva
3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva
3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva
3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M320C-1
胶带类型: 双面胶带
颜色分类: 12毫米宽*5.5米长 18毫米宽*5.5米长 24毫米宽*5.5米长 36毫米宽*5.5米长
生产企业: 3M
上市时间: 2021-03-24
3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva 3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva 3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva 3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva 3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva 3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva 3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva 3M320C đứng về phía băng keo gắn liền với một khung tường một dấu vết nhớt cao router hai mặt dính giữ bọt dải miễn phí đục bọt 3M băng keo hai mặt dính băng bọt siêu eva

0966.966.381