3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-534968282982
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
300,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 55280
颜色分类: 宽8mm*50M长 宽10mm*50M长 宽12mm*50M长 宽15mm*50M长 宽18mm*50M长 宽20mm*50M长 宽30mm*50M长 宽40mm*50M长 宽50mm*50M长
生产企业: 3M
3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính 3M55280 hai mặt dính băng trắng PVC chống thấm Dàn hai mặt dính bền ở nhiệt độ cao hai mặt kem dính

078.82.83.789