3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng

MÃ SẢN PHẨM: TD-641527559943
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
280,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 69-1
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 宽0.5厘米*33米长 宽0.8厘米*33米长 宽1厘米*33米长 宽1.2厘米*33米长 宽1.5厘米*33米长 宽2厘米*33米长 宽2.5厘米*33米长 宽3厘米*33米长 宽4厘米*33米长 宽5厘米*33米长 宽6厘米*33米长 宽8厘米*33米长 宽10厘米*33米长
生产企业: 3M
上市时间: 2021-03-24
3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng 3M69 33 m kính nhiệt độ dài cao băng vải có độ nhớt cao của băng trắng mặt thành viên cách điện bảo đảm lithium mangan mặc pin nhiệt mạnh lão hóa sợi thủy tinh băng

078.82.83.789