3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m

MÃ SẢN PHẨM: TD-534715789456
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
275,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 69
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 宽 5mm*33M长 宽 8mm*33M长 宽10mm*33M长 宽12mm*33M长 宽15mm*33M长 宽18mm*33M长 宽20mm*33M长 宽25mm*33M长 宽30mm*33M长 宽40mm*33M长 宽50mm*33M长 宽100mm*33M长
生产企业: 3M
3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m 3M69 3M69 vải thủy tinh băng # đứng về phía cách nhiệt và ngọn lửa kháng của sợi thủy tinh vải băng điện dài 33 m

078.82.83.789