3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc

MÃ SẢN PHẨM: TD-640851021389
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
213,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 8915-110
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 0.5厘米*110米 0.8厘米*110米 1厘米*110米 1.2厘米*110米 1.5厘米*110米 1.8厘米*110米 2厘米*110米 2.5厘米*110米 3厘米*110米 4厘米*110米 5厘米*110米 6厘米*110米 8厘米*110米 10厘米*110米
生产企业: 3M
上市时间: 2021-03-24
3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc 3M8915 sợi băng chéo mẫu lưới sợi thủy tinh, cường độ cao bó nhớt dấu vết phía nặng kéo của một băng trong suốt máy bay mô hình lithium sợi thủy tinh bảo đảm băng sọc

0966.966.381